અરવલ્લી Archives - Asia's Largest Independent News Service

Asia's Largest Independent News Service

A 24×7 Video/Photo News Agency.

અરવલ્લી

1 min read

GNA ARAVALLI - JAGDISH PRAJAPATI ગ્રામ પંચાયતની ચુંટણીના રાગદ્વેષમાં આવી અરજીઓ કરવામાં આવી હોવાનો આવેદનપત્રમાં આક્ષેપ. અરવલ્લી જીલ્લાના બાયડ તાલુકાના...

1 min read

GNA ARAVALLI - JAGDISH PRAJAPATI અરવલ્લી જીલ્લાના હિત અને પ્રશ્નોના સમાધાન માટે મળી જિલ્લાની સંકલન અને ફરિયાદ સમિતિની બેઠક આજે...

1 min read

GNA ARAVALLI - JAGDISH PRAJAPATI શ્રી વિરમાયા વણકર સમાજના સમૂહલગ્નોત્સવ અરવલ્લી જિલ્લાના સાઠંબા મુકામે સાઠંબા ગામની શૈક્ષણિક સંસ્થા સાઠંબા હાઈસ્કૂલના...

1 min read

GNA ARAVALLI -JAGDISH PRAJAPTI આ ક્લિનિકમાં દર શુક્રવારે સવારે 9 થી 12 વાગ્યા સુધીમાં બાળકોના વાંકાચૂંકા પગની સારવાર ફ્રીમાં કરવામાં...

1 min read

GNA ARAVALLI - JAGDISH PRAJAPATI ૧૩ દિવસથી ચાલી રહેલી હડતાળના કારણે કવોરી ઉદ્યોગની સાથે સંકળાયેલા ટ્રાન્સપોર્ટ,સિમેન્ટ જેવા અનેક વ્યવસાયની અસર...

1 min read

GNA ARAVALLI - JAGDISH PRAJAPATI કેનાલ અને ડેમના મેન્ટેનંશની દર વર્ષે આવતી ગ્રાંટો અધિકારીઓ દ્વારા ચાઉં થતી હોવાની લોકમુખે ચર્ચાએ...

1 min read

GNA ARAVALLI - JAGDISH PRAJAPATI ઓલ ઇન્ડિયા પોસ્ટલ એમ્પોઈઝ યુનિયન(AIPE -UionGRC-CHQ NewDilhi)ગ્રુપ સી ની ૩૩મી ઓલ ઇન્ડિયા કોન્ફરન્સ શ્રી આનંદપુર...

1 min read

GNA ARAVALLI - JAGDISH PRAJAPATI અરવલ્લી જિલ્લાના બાયડ તાલુકાના જીતપુર ગ્રુપ ગ્રામ પંચાયતમાં આવેલ સરકારી પડતર જમીન મિલકત નંબર એક...

1 min read

GNA ARAVALLI - JAGDISH PRAJAPATI ફરિયાદી બની બોગસ ફરિયાદની ડિકોય કરતી અરવલ્લી પોલીસ અરવલ્લી જિલ્લાના પોલીસ સ્ટેશનોમાં આવતા ભોગ બનનાર...

1 min read

GNA ARAVALLI -JAGDISH PRAJAPTI જીલ્લા પોલીસ વડા બેદરકાર પોલીસ કર્મીઓ સામે શું પગલાં લેશે તે જોવું રહ્યું અરવલ્લી જિલ્લામાં બાયડ...