છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોના ટોપ ગીયરમાં..રાજ્યમાં કોરોનાના કેસ 500ને પાર થયા.. - Asia's Largest Independent News Service

Asia's Largest Independent News Service

A 24×7 Video/Photo News Agency.

છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોના ટોપ ગીયરમાં..રાજ્યમાં કોરોનાના કેસ 500ને પાર થયા..

છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોના ટોપ ગીયરમાં..રાજ્યમાં કોરોનાના કેસ 500ને પાર થયા..

GNA AHMEDABAD-SANJIV RAJPUT

જીએનએ ગાંધીનગર: છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોના ટોપ ગીયરમાં..રાજ્યમાં કોરોનાના કેસ 500ને પાર થયા. રાજ્યમાં 24 કલાકમાં કોરોનાના 548 કેસ..અમદાવાદમાં સૌથી વધુ 265 કેસ ..સુરતમાં 72 કેસ નોંધાયા.. વડોદરામાં 34 કેસ આણંદમાં 23 કેસ ..ખેડામાં 21 રાજકોટમાં 20 ..કચ્છમાં 13..છેલ્લા 24 કલાકમાં 65 લોકો ડિસ્ચાર્જ થયા. રાજ્યમાં કુલ એક્ટિવ કેસોની સંખ્યા 1902.. રાજ્યમાં કોરોનાથી એક દર્દીનું મોત .. રાજ્યમાં કુલ કેસનો આંકડો પહોંચ્યો 8,30,015.. રાજ્યમાં સાજા થયેલા કુલ દર્દીઓની સંખ્યા 8,18,487. રાજ્યમાં ઓમિક્રોન નવા 19 કેસ. રાજ્યમાં ઓમિક્રોનના કુલ 97 કેસ જોવા મળ્યા છે.